استخدام در شهر نرم افزار

استخدام در شهر نرم افزار

 

فروشگاه بزرگ شهر نرم افزار در زمینه های فروش ، حسابداری ، انبارداری و مدیریت فروش ، برنامه نویس سایت Frontend , Backend در شهر شیراز،  استخدام می نماید از دوستان جویای
کار درخواست می شود فرم زیر را با دقت و حوصله پر کرده و منتظر وقت مصاحبه باشید.