برای ارتباط با مجموعه شهر نرم افزار و ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات از این سامانه میتوانید با مدیریت های هر بخش از شرکت ارتباط برقرار کنید و در اولین فرصت با شما تماس گرفته میشود.

آدرس:شیراز / خیابان زند / روبروی خیابان خیام / مجتمع تجاری مسعود / طبقه دوم / پلاک 45

تلفن : 32316087-071

موبایل : 09364731623

ایمیل : info@shahrenarmafzar.com

کد پستی : 7135734751